Sverige bygger ut ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet. Därför är det viktigt med rätt samverkanspartners som kan bidra med kunskaper inom området. Sverige bygger ut kräver engagemang, samarbete, erfarenhet och förankring från alla samverkanspartners för att kunna arbeta mot visionen fler kvinnor och män som arbetar inom byggsektorn i Stockholmsregionen.


Sverige bygger ut samarbetar med ett flertal kommuner, utbildningsanordnare och byggföretag för att skapa en utbildning som är tillgänglig för fler och som bättre motsvarar branschens behov.


Sverige bygger ut samarbetar nära med sina systerprojekt En byggbransch för alla som drivs av Byggnads och Arbetsförmedlingens projekt Sverige bygger nytt. Båda dessa projekt är finansierade av Europeiska Socialfonden

Vänligen se längre ner på sidan.

Samverkanspartners

Solna stad är Sveriges tredje minsta kommun men bygger ut i hög takt. Arenastaden är nästintill färdigställd. Där har över 30 000 arbetsplatser, 2 000 nya bostäder och Nordens största galleria - Mall of Scandinavia färdigställts. I Solna planeras över 3 000 nya bostäder för år 2017 och när det nu står klart att det blir en ny tunnelbanestation i Hagalunds industriområde (gula linjen) så ger det än större möjligheter för Solna att ge plats för fler företag och nya invånare.

Värmdö kommun har ca 42 000 invånare och är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Många unga och småbarnsfamiljer söker sig till Värmdö för att bo nära skärgården och naturen. I centralorten Gustavsberg byggs just nu 4 000 bostäder som ska locka människor att investera och bosätta sig i Värmdö. För detta krävs fler byggarbetare än vad som idag kan tillhandahållas inom den svenska byggsektorn och då kommunen ser en fortsatt ökning av lokalbefolkningen i kommunen krävs bättre förutsättningar för tillväxt.

Den till ytan minsta kommunen i Sverige är Sundbybergs stad som även är den snabbast växande kommunen med ca 48 000 invånare. Kommunens 11 stadsdelar är i ständig utveckling och prognoser visar att Sundbyberg kommer att ha ca        83 000 invånare år 2030.  Sundbyberg stad vill skapa bättre förutsättningar för invånare genom utbildning och självförsörjning.

I Nacka lever ca 100 000 personer och kommunen bygger ut i stor skala. De senaste tio åren har Nackas befolkning ökat med 1 700 personer per år men eftersom bostadsbyggandet har tagit fart de senaste åren och väntas stiga ytterligare de kommande åren så väntar man en högre tillväxttakt. Nackas idag   40 400 bostäder kommer bli betydligt fler inom en snar framtid och Nacka har flera tillväxt- och utbildningsfrämjande metoder och program som de  arbetar med för att möta kraven som ställs i och med utvecklingen av kommunen.Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att främja välutbildade och kompetenta yrkesarbetare i Sverige. Genom att sätta hög standard på branschen samt ständig samverkan med bland annat vuxenutbildning och företag verkar BYN för "en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen".

Våra systerprojekt

Sverige bygger ut

Stadshusgången 2

171 86 Solna

info@sverigebyggerut.se

En byggbransch för alla - Byggnads ESF-finansierade projekt


Projektet drivs av Byggnads och avser att ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom byggsektorn genom riktad kompetensutveckling till anställda och ledning i små och medelstora företag.

Ni kan finna kontaktuppgifter och mer information om projektet genom länken till projektets Facebooksida här.

Sverige Bygger Nytt - Arbetsförmedlingens ESF-finansierade projekt


Arbetsförmedlingens projekt syftar till att nyanlända, utrikes födda och kvinnor ska lockas till yrken inom byggsektorn med hjälp av fördjupad studievägledning och utökat stöd hos arbetsgivarna. En länk som tar er till projektets hemsida finns här.