NYHETER

Augusti 16, 2018

 

SAMVERKAN KRÄVS MELLAN NÄRINGSLIV OCH UTBILDNINGSSEKTORN

 

 

Enligt Boverkets senaste rapport bör 93 000 bostäder byggas om året. Utöver det, behöver miljonprogrammen renoveras och byggas om, infrastruktur anläggas och underhållas. Den stora utmaningen är att för få söker sig till byggutbildningar och att rekryteringsbasen är för snäv. Det skapar dåliga förutsättningar för tillväxten av utbildad kompetens.

 

Det behövs därför ett omtag och ett krafttag för att skapa en förändring och den kan bara ske tillsammans med branschen.

Det skriver Zandra Lövgren, Projektledare Sverige bygger ut, Solna stad.

 

Läs mer här.

 

 

Mars 13, 2018

 

REGERINGEN SÄTTER UPP MÅL FÖR FLER KVINNOR I BYGGBRANSCHEN

 

På internationella kvinnodagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson regeringens mål: år 2030 ska minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Idag är färre än en av tio anställda en kvinna.

 

Byggbranschen har en historia som på flera sätt är ojämställd. Rapporten ”Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn” konstaterar att det är fel att beskriva byggbodsjargongen som hård men hjärtlig – den är skrämmande och utestängande. I rapporten framkommer även att sex av tio kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande kulturen inom byggbranschen. Peter Eriksson har inte lagt fram några konkreta insatser för att uppnå målet, men framhåller att det inte bara är ett politiskt mål – det ligger även på facket och branschen att ta sitt ansvar.

 

Läs mer här.

Jan 12, 2018

 

SAMVERKANSKONFERENS

 

 

Den 14 februari anordnar vi en konferens kring hur tolerans och acceptans är en del av kompetensförsörjningen inom byggsektorn.

 

Läs mer och anmäl dig här.

Sverige bygger ut

Stadshusgången 2

171 86 Solna

info@sverigebyggerut.se