15 januari 2019

 

Byggterapi ska locka till byggbranschen

 

Forskning visar att arbete med händerna har stor betydelse för hjärnan och vårt välbefinnande. Med byggterapi vill vi locka de som kanske inte ens tänkt tanken om att jobba i byggbranschen, men som gillar att se saker växa fram och ta form.

 

Boka byggterapi 

 

 

 

11 januari, 2019

 

Kommuner startar gemensam byggutbildning

 

Solna, Sundbyberg, Nacka och Värmdö kommuner vill locka fler till byggbranschen och startar därför en ny utbildning tillsammans.

– Vi riktar in oss mot dem som inte sett byggbranschen som ett alternativ tidigare och mot tjejer, vilket det är brist på i branschen, säger Zandra Lövgren, projektledare.

 

Läs mer här.

 

 

 

11 januari 2019

 

Gå en helt unik byggutbildning!

 

Kanske har du lite koll på byggbranschen. Kanske tror du att du vet på ett ungefär vad det innebär. Kanske har du ingen aning. Ta chansen att lära dig mer genom att anmäla dig till vårt informationsevent!

 

Bygglab är en innovativ utbildning för dig som vill skapa något beständigt. Läs mer om utbildningen och anmäl dig till informationseventet.

 

 

 

 

8 januari, 2019

 

Stockholmskommuner lanserar byggterapi

 

Behovet av kompetensförsörjning inom byggsektorn i

Stockholmsområdet är stort och många byggutbildningsplatser gapar tomma. Samtidigt visar forskning att arbete med händerna och kroppen har stor betydelse för hjärnan och vårt välbefinnande. Därför lanseras nu en vuxenutbildning inom bygg som byggterapi där syftet är att lyfta fram fördelarna med att arbeta inom byggsektorn.

 

Läs mer här.

16 augusti, 2018

 

SAMVERKAN KRÄVS MELLAN NÄRINGSLIV OCH UTBILDNINGSSEKTORN

 

 

Enligt Boverkets senaste rapport bör 93 000 bostäder byggas om året. Utöver det, behöver miljonprogrammen renoveras och byggas om, infrastruktur anläggas och underhållas. Den stora utmaningen är att för få söker sig till byggutbildningar och att rekryteringsbasen är för snäv. Det skapar dåliga förutsättningar för tillväxten av utbildad kompetens.

 

Det behövs därför ett omtag och ett krafttag för att skapa en förändring och den kan bara ske tillsammans med branschen.

Det skriver Zandra Lövgren, Projektledare Sverige bygger ut, Solna stad.

 

Läs mer här.

 

 

13 mars, 2018

 

REGERINGEN SÄTTER UPP MÅL FÖR FLER KVINNOR I BYGGBRANSCHEN

 

På internationella kvinnodagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson regeringens mål: år 2030 ska minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Idag är färre än en av tio anställda en kvinna.

 

Byggbranschen har en historia som på flera sätt är ojämställd. Rapporten ”Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn” konstaterar att det är fel att beskriva byggbodsjargongen som hård men hjärtlig – den är skrämmande och utestängande. I rapporten framkommer även att sex av tio kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande kulturen inom byggbranschen. Peter Eriksson har inte lagt fram några konkreta insatser för att uppnå målet, men framhåller att det inte bara är ett politiskt mål – det ligger även på facket och branschen att ta sitt ansvar.

 

Läs mer här.

12 januari 2018

 

SAMVERKANSKONFERENS

 

 

Den 14 februari anordnar vi en konferens kring hur tolerans och acceptans är en del av kompetensförsörjningen inom byggsektorn.

 

Läs mer och anmäl dig här.

Sverige bygger ut

Stadshusgången 2

171 86 Solna

info@sverigebyggerut.se