Sverige bygger ut är ett projekt som ska utveckla nya utbildningsmetoder för de kommunala byggutbildningarna för vuxna i Stockholmsregionen.


Utbildningsmetoderna ska vara anpassade efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft. Syftet är att locka fler målgrupper, främst nyanlända, till utbildning och jobb inom byggsektor.


Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Följ projektet på Instagram @bygglab


Sverige bygger ut

Stadshusgången 2

171 86 Solna

info@sverigebyggerut.se